T: +31 (0)575-548578
M: +31 (0)6-50480904
F: +31 (0)84-7471685
E:
Postbus 138, 7200 AC Zutphen
Spoordijkstraat 33, 7205 BK Zutphen

Duurzaam Bouwen met gebruikte bouwmaterialen, strobalen en leem

BOUWCARROUSEL BV is in 2000 opgericht op maatschappelijke doelstellingen op een bedrijfsmatige manier te realiseren in de bouw-, sloop- en doe-het-zelfsector. BOUWCARROUSEL verleent hiervoor diensten aan zakelijke opdrachtgevers èn aan particulieren en verkoopt daarnaast bouwmaterialen en -producten.

De kernactiviteit van BOUWCARROUSEL bestaat uit het demonteren, reviseren en verkopen van gebruikte bouw- en installatieproducten en –materialen. In een rijk westers land als Nederland is het aanbod aan dergelijke producten groot, omdat er enorm veel gesloopt, verbouwd en gerenoveerd wordt. Elders in de wereld is een enorme behoefte aan goede goedkope bouwmaterialen en bestaat een tekort aan huisvesting. Nagenoeg overal in de wereld bestaat een tekort aan betaalde werkgelegenheid. Overal is een vaak niet of slecht benut surplus aan arbeidsvermogen aanwezig. Vreemd genoeg wordt dit de normaalste zaak van de wereld gevonden, zolang het leger werklozen maar niet “te groot” wordt. De achtergrond is uiteraard, dat schaarste aan arbeid politiek onwenselijk wordt geacht, om de stijging van lonen te beperken. Daarnaast worden in rap tempo beperkte voorraden aan grondstoffen verbruikt door (met name) de westerse wereldbevolking: dat geldt voor fossiele energie en grondwater, maar ook voor bouwgrondstoffen zoals hardhout, grind en metalen en van fossiele brandstoffen afgeleide bouwproducten zoals kunststoffen. Tegelijk is er een grote voorraad aan herwinbare, biologische grondstoffen die goed toepasbaar zijn in de bouw, maar waarvan het gebruik in de moderne samenleving geen gemeengoed meer is – zoals riet, bamboe, stro en leem.

Ecologische vakantiewoningen op basis van leemstenen, strobalen en gebruikte bouwmaterialen

Korte introductie woningconcept

Kernwaarden van het woningconcept zijn, dat het:

 • relatief goedkoop is en meer duurzaamheid biedt voor uw geld;
 • in zelfbouw is te realiseren in binnen- en buitenland;
 • maximaal gebruik maakt van hernieuwbare grondstoffen en hergebruiksproducten;
 • modern oogt;
 • modulair en flexibel is;
 • een aangenaam binnenklimaat heeft;
 • comfortabel is;
 • karakter heeft en schoonheid;
 • voldoet aan moderne verwachtingen op het gebied van isolatie en energiehuishouding;
 • zeer ecologisch verantwoord is, zowel qua energiehuishouding, als qua materiaalgebruik, als qua flexibiliteit / uitbreidbaarheid.

Vernieuwbaar, goedkoop, energie-arm

De woning wordt grotendeels gebouwd uit vernieuwbare en hergebruikte bouwmaterialen en –producten. De woning bestaat bovendien voor een groot deel uit materialen, die biologisch afbreekbaar zijn (stro, onbehandeld hout en leem). Een groot deel van de materialen is bovendien energie-arm geproduceerd (idem). Tevens is de woning goed geïsoleerd. Omdat de bouwkosten laag zijn, biedt de woning (althans wanneer u een gemiddeld "Europees bouwbudget" te besteden hebt) "investeringsruimte", die benut kan worden voor:

 • het aanschaffen van meer grond, die bijv. benut kan worden voor het kweken van eigen groente;
 • het aanschaffen en plaatsen van zonnepanelen op het dak (pv);
 • het aanleggen van een dubbel watersysteem en helofytenfilter.

Innovatief en traditioneel

Bouwen met gebruikte bouwmaterialen, leem en strobalen. Dat kan toch niet reëel zijn? Geitewollen sokken-technieken kunnen nooit wat zijn … of toch?
Bouwen met stro en leem is een eeuwenoude praktijk in (o.a.) Europa. Wereldwijd is leem eeuwenlang het meest gebruikte bouwmateriaal geweest. Nog steeds vormt leem (onbehandeld, ongeperst, als modderpap gebruikt of in de vorm van zongedroogde stenen) in veel Derde Wereldlanden de belangrijkste bouwstof, met name voor veel armere mensen.
Leem heeft als nadeel, dat het onbehandeld oplost in water.


Gebakken leem heeft dit nadeel niet meer: dat weet iedere Nederlander die droog in een bakstenen woning woont.

Leem heeft door deze historie ten onrechte (zeker in veel Derde Wereldlanden) de status een inferieur bouwmateriaal te zijn (omdat het gebruikt wordt door de armere medemens).

Sinds begin jaren '90 wordt leemstuc in Nederland echter steeds meer een statusproduct. Het is relatief duur want arbeidsintensief om aan te brengen, het is relatief onbekend en het heeft een pure vorm van schoonheid, die met chemische materialen niet is na te maken.

Daarbij komt, dat het gezond is.

Er doet zich bij leem dus een vreemd verschijnsel voor, dat het in arme landen vooral wordt gebruikt als bouwmateriaal door armere mensen en in welvarende landen (naast Nederland ook Duitstalige landen bijvoorbeeld) in trek is als sfeervol en decoratief afwerkingsmateriaal.

Bouwcarrousel is dealer van leem-stuc materiaal van de leveranciers Tierrafino (zie www.tierrafino.nl) en Oskam (zie hieronder).

Leem is behalve als stuc-materiaal ook een prima constructie-materiaal. Allereerst als stampleem (pise) maar ook als geperste, ongebakken metselstenen, zoals bijvoorbeeld te persen met de leempersmachines van Oskam v/f. Bouwcarrousel kan als dealer optreden voor de Oskam machines.

Voor meer info zie www.oskam-vf.com.

Naast leem, is Bouwcarrousel groot voorstander van het gebruik van stro als bouwmateriaal.

In de VS staan gebouwen gebouwd van strobalen, die ouder zijn dan 100 jaar.

Bouwcarrousel is sinds de oprichting lid van het netwerk Strobouw Nederland, dat ressorteert onder de Viba-expo. Voor meer informatie over strobouw zie www.strobouw.nl

 

Flexibel, modulair en uitbreidbaar

Omdat de maatvoering van hergebruikte bouwproducten bepaald wordt door het aanbod aan de erin toegepaste hergebruiksproducten, moet de ecoflexwoning qua ontwerp hiermee rekening houden. Hiertoe is flexibiliteit ingebouwd in het ontwerp, op verschillende onderdelen, zoals de afmetingen van raamkozijnen, deurkozijnen en keukenblokken en de mogelijkheid wanden dicht te maken of open te houden.
Een ander belangrijk gegeven is, dat de woning modulair wordt opgebouwd. De woning wordt in een aantal varianten ontworpen die van elkaar eenvoudigweg verschillen doordat het aantal modules verschilt. Op deze wijze kunnen series woningen worden gebouwd op een gestandaardiseerde manier, die toch van elkaar verschillen en voor meerdere doelgroepen en huishoud-groottes geschikt zijn om in te wonen / verblijven.
Ook betekent deze modulaire opbouw, dat ook na de oplevering vrij eenvoudig nog modules bijgeplaatst kunnen worden, zodat de woning kan worden uitgebreid indien dit later wordt gewenst.
Doordat gebruik wordt gemaakt van een houten skelet met strobalen als draagconstructie, ontstaat een lichte constructie, die zelfs zodanig kan worden gebouwd (op een houten vloer waar bovenop de wanden worden gebouwd), dat de units/modules als geheel gedemonteerd en verplaatst kunnen worden (m.u.v. de massieve kern van de woning, die in alle types bestaat uit wanden van gemetselde leemstenen).

Geschikt als uitbreidingsmodule voor bestaande bouw

Het concept is ook toepasbaar voor uitbreidingen van bestaande woningen, vakantiewoningen, stacaravans etc.. Door de lichte constructie kunnen de woningen zelfs gebruikt worden voor het optoppen van flats. Voorzien van leemstuc wordt zelfs voldaan aan de brandveiligheidseisen van het nieuwe Bouwbesluit.
Woning draagt bij aan CO2-reductiebeleid
Van groot belang is, dat de woning tijdens de bouwfase zeer weinig CO2 wordt verbruikt. Doordat de woning ook energiezuinig is door de hoge isolatiewaarde, wordt gedurende de gehele levensduur naar verwachting beduidend minder CO2 verbruikt dan in een vergelijkbare referentie-woning (waarvan uiteraard wordt aangenomen dat deze voldoet aan zowel de EPC voor nieuwbouw, als het Nationaal Pakket duurzaam bouwen woningbouw). Door de bouw van deze woningen (in binnen- en buitenland) als vervanging van reguliere woningbouw m.b.v. Nederlands kapitaal, kan Nederland dus een bijdrage leveren aan haar eigen CO2-beleid. En dit alles voor een substantieel lagere bouwprijs dan gemiddeld voor een Nederlandse nieuwbouw-woning!
Als zelfbouwer of laten bouwen
Het concept is dermate eenvoudig, dat de woningen zelfs (eventueel onder deskundige begeleiding vanuit ervaren bouwlieden in ons netwerk) in zelfbouw gebouwd kunnen worden, met behulp van samen te stellen "zelfbouwpakketten" (zie ook hieronder).


Het bouwen met strobalen gebeurt zelfs geregeld door complete gezinnen. Zelfs kinderen en in de bouw onervaren moeders kunnen meehelpen met de strobalenbouw. In het buitenland is hiermee al veelvuldig ervaring opgedaan.

Bouwcarrousel is van plan om zelfbouwers de mogelijkheid te geven mee te werken bij de bouw van woningen, die door haar zelf (en/of door aannemers die met haar samenwerken) gebouwd gaan worden. Door enkele dagen mee te lopen en aanvullende theoretische en praktische achtergrondinformatie, ontstaat een goede basis om zelf -met begeleiding- in eigen beheer de woning te bouwen.

Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid, om een kant en klare turn-key woning te kopen, afhankelijk van uw wensen een 2-, 4- of 6-persoons (vakantie)bungalow, en zowel met als zonder zonnepanelen, zonneboiler, wandverwarming, houtkachel, sedumdak en/of houtgestookte cv-installatie.

Stand-alone of in realisatie in ecologisch vakantiepark

U kunt eveneens kiezen om het huis te (laten) bouwen op een door u zelf aangeschaft stuk grond (stand-alone; al dan niet in zelfbouw) of om een huis te kopen of te bouwen op een perceel dat onderdeel uitmaakt van een door Bouwcarrousel en haar partners nog te ontwikkelen ecologisch vakantie-resort.

 • Wanneer u een huis koopt in het resort, betaalt u een vergoeding voor het parkmanagement, in ruil waarvoor o.a. het openbaar groen wordt onderhouden en het park wordt beveiligd. Tevens bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op de beheerdersorganisatie, die voor u kan bemiddelen bij de verhuur van uw vakantiewoning.
 • Wanneer u een huis koopt op uw eigen stuk grond, betaalt u ingeval van zelfbouw voor de bouwmaterialen en een vergoeding voor de bouwtekeningen en het concept, plus (eventueel) uw cursusbijdrage.
French/Francais Hungarian/Magyar English German/Deutsch Dutch/Nederlands
Laatste wijziging 07 Jan 2010 NetCoop Webhosting